top of page

Biodiversitet på Højvej

22. august 2022Biodiversitet? Men det har ikke ligefrem pyntet hen over sommeren


Aarhus kommunes Tekniske Udvalg går ind for biodiversitet, så i Sabro på Højvej er vi med på den nye trend. Men mon det er helt tilsigtet, at fortove skal fremstå som et vildnis hen over sommeren? Egentlig kan de være besværlig at forcere fortovet uden at komme i nærkontakt med tidsler og lignende ukrudt.

I forbindelse med mit foretræde i Teknisk Udvalg for et par måneder siden og privatisering af Højvej, stillede jeg en række spørgsmål angående vedligeholdelse af Højvej, og kommunens forpligtigelser til at vedligeholde vejen.

Chef for Byrum, Teknisk Udvalg besvarer blandt andet mit spørgsmål om kommunen har optimeret vedligeholdelsen nu tvangsprivatiseringen nærmer sig.

Du beskriver, at kommunen de seneste år har øget serviceniveauet.

Dette er korrekt.

Med hensyn til vedligeholdelse, så medførte en ændring i vejloven i decem\u0002ber 2014 (LOV nr. 1520 af 27/12/2014) nemlig, at fortovene på Højvej blev sidestillet med fortove på lignende veje, som Teknik og Miljø vedligeholder, og blev taget med, som en del af den løbende vejdrift. Før lovændringen i 2014, var det den tilgrænsende grundejer, der havde vedligeholdelsesfor\u0002pligtelsen.

Herefter kontaktede jeg igen Chef for Byrum, Teknisk Udvalg angående den aktuelle vedligeholdelse og dokumenterede standarden med ovenstående og vedlagte fotos.

Jeg spurgte så, om ovenstående stemmer overens med den kommunale standard for vedligeholdelse.

Senere kom den kommunale entreprenør og brændte ukrudt af på begge fortove.

Det fremgår af foto, at standarden ikke havde ændret sig. Derfor rettede jeg henvendelse igen og bad om svar på, om det var i overensstemmelse med de tidligere udsagn.

Herefter kom der så dette svar:

Jeg kan oplyse, at der desværre er sket en forglemmelse i forbindelse med opdatering af vores driftskort, således at opgaven med klipning af beplantning ikke indgik i den grønne drift. Det er rettet nu, og ukrudtsvæksten på billederne vil blive klippet snarest.


Så har kommunen lige været og fjernes ukrudt!


Det siger vel med al tydelighed, at der ikke rigtig er styr på tingene i Teknisk Udvalg. Det ligner mere en bevidst spareøvelse. Og det er ikke første gang Teknisk Udvalg groft har forsømt deres vedligeholdelsespligt. Nu er det spændende at se, hvornår snarest er!


Comments


Specielle Nyheder
Debatindlæg
Arkiv
bottom of page