top of page

Kommunen sidder på magten og bestemmer kynisk hen over hovedet på os

5. maj 2022"EGENTLIG SKYLDER KOMMUNEN MIG OG DE ØVRIGE BEBOERE PÅ HØJVEJ EN STOR SUM PENGE FOR IKKE AT OPFYLDE SIN FORPLIGTIGELSE OM VEDLIGEHOLD AF KOMMUNAL VEJ. IKKE, AT JEG TROR, AT KOMMUNEN TAGER ANSVAR," SKRIVER ALLAN SØNDERGAARD. ARKIVFOTO: MARTIN WILDE


Allan Søndergaard, Sabro, pensioneret folkeskolelærer

DEBAT: Der sker mange mærkelige ting i denne tid, hvor Aarhus Kommune vil privatisere alle veje. Ja, kommunen vil hellere kalde det en harmonisering. Måske, fordi de selv han høre, at privatisering lyder mere som et overgreb end et indgreb.

Derfor sender jeg dette åbne brev til Aarhus Byråd og Århus Stiftstidende.

Højvej i Sabro er en kommunal offentlig vej, og siden det er blevet aktuelt at privatisere den, er kommunen begyndt at feje fortov, bekæmpe ukrudt, snerydde og salte. Det har kommunen ikke gjort de sidste 50 år.

Det virker som en usmagelig form for at feje for egen dør i sidste øjeblik. Det er ikke en kommune værdigt.

Egentlig skylder kommunen mig og de øvrige beboere på Højvej en stor sum penge for ikke at opfylde sin forpligtigelse om vedligehold af kommunal vej. Ikke, at jeg tror, at kommunen tager ansvar, og jeg regner heller ikke med, at kommunen giver mig et svar på, hvorfor kommunen pludselig er blevet så nidkær med at vedligeholde Højvej lige de sidste par år, men det ville være klædeligt. Skal man lige vise god vilje, inden hammeren falder?

I sin tid var stikvejene også kommunale, men som en tyv om natten kom kommunen og gjorde dem private. Ja, vi var sløve, og reagerede ikke, før det var for sent.

For få år siden fik jeg kommunen til at renovere fortovet, der var i forfald. Samtidig kom der ny asfalt. Igen et problem. Man "glemte" lige den øverste del af fortovet ud for min parcel. Det var her, fortovet var mest medtaget. Det blev så rettet på min anmodning.

Men igen et mærkeligt problem. Hele fortovet fik nye kantsten, undtagen ud for min parcel. Den kunne åbenbart godt genbruges, selv om den var ringere end resten, som blev fornyet.

Samtidig kom asfalten til at nå op til fortovskanten, da kantstenen ikke blev hævet. Det betyder, at i fremtiden kan man ikke lægge ny asfalt uden at hæve kantstenen eller raspe asfalten ned. Og så er det mig, der skal betale, fordi vejen i mellemtiden er blevet privatiseret. Meget praktisk og besparende for kommunen.

På det tidspunkt var man klar til privatisering, men kommunen havde bare ikke sat sig ind i servitutterne. Der står, at Højvej er en kommunal vej, og det kan først ændres i 2025. Det havde kommunen end ikke undersøgt.

Svaret fra den ansvarlige i kommunen var, at jeg jo kunne klage til den tid.

Samtidig er det jo praktisk og besparende for kommunen, at nu har kloakeringen ligget i over 50 år, og så er det ikke unormalt, at der skal en større renovering til, og det er praktisk og taktisk velplanlagt, så det også bliver mig, der skal betale det.

Så kommer den fremtidige snerydning: Jeg skal sørge for mit fortov og ud til vejmidten. Nu bor der ingen på den anden side med udkørsel til Højvej. Skal jeg også tage mig af den side?

Og dem, der bor på stikvejene, har vel ingen forpligtigelser ud over stikvejen?

Meget tyder på, at meget er gennemført med det gustne overlæg, at kommunen vurderer kynisk - "vi sidder på magten og bestemmer hen over hovedet på folk". Egentlig ikke en ukendt adfærd i Aarhus Kommune.

Intet tyder på, at de ansvarlige har sat sig ind i dette kommunale fremstød og tænkt sig at informere borgerne anstændigt.


Commentaires


Specielle Nyheder
Debatindlæg
Arkiv
bottom of page