top of page

Kommunale huller


Dette er ikke et kommunalt hul

Jeg har de sidste par år forsøgt at få udbedret de huller, der er på stien rundt om Brabrand Sø, da jeg mener, at de generelt er til fare for cyklister i almindelighed og deltagere i Giv 24 timer i særdeleshed. Hver år har den ansvarlige i Center for Byens Anvendelse (CBA), Teknik og Miljø skrevet tilbage, at der er givet besked til entreprenøren, at han skal kigge på det. Jeg er ikke i tvivl om, at han hat kigget på det, men det fjerner ikke hullerne. Jeg har påpeget, at hullerne kan forårsage uheld for cyklister, og så må kommunen jo være erstatningspligtig. Men der er vist nogle regler for, hvad der er huller, kommunalt set. Alligevel har jeg fortsat med at påpege problemet generelt og for os 24 timer deltagere. Jeg fandt og fotograferede 11 huller, og pludselig var to huller udbedret. Herefter påpegede jeg, at vi var på vej, men der var flere huller. I følge den ansvarlige i Center for Byens Anvendelse, kunne entreprenøren ikke se flere huller. Og der blev påpeget, at huller skulle have en vis dimension, for at blive anerkendt som et kommunalt hul. Herefter aftalte vi, at jeg gennemkørte stien og angav hullerne med en meters nøjagtighed. Det gjorde jeg så, og sendte det til CBA. Jeg fik så en mail, at nu havde entreprenøren udbedret alle huller. Efter weekenden tog jeg så en rundtur, og kunne med glæde se, at hullerne var udbedret, bortset fra de sidste 2? På mig virker det helt uforståeligt. De var plottet ind på kortet med nøjagtig meter-angivelse. Nu har jeg så gjort opmærksom på mangelen. Men jeg fatter ikke, at CBA og entreprenøren kan deres jobs bekendt. Center for Byens Anvendelse, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, virker ikke troværdige, men det er os, der betaler dem. Hvordan kan denne slendrian få lov til at fortsætte? Jeg anerkender, at kommunen har det synspunkt, at de ikke anerkender huller under en vis størrelse, men så må de melde ud, at de ikke tager ansvar. Jeg er meget rystet over sagens forløb og den kommunale sagsbehandling, eller mangel på samme. Jeg har den samme erfaring med kommunale veje.

Men her er tre tilsvarende huller kommunale

Specielle Nyheder
Debatindlæg
Arkiv
bottom of page