top of page

Kongeetapen


Dagens tur bliver nok dette års kongeetape. Den blev på 91 km, men i det flade. Og det er så en tilsnigelse, for der er ikke fladt her. Især var de 6 km's stigning op fra bagsiden til Randa by hård. Det stiger op til 8 %, så helt fladt er det ikke. Ellers gik turen med lidt foto. Her på øen, og vist nok alle steder i Sydeuropa, er alle marker indhegnet. Langs vejene er der stendiger og ovenpå er der et trådhegn eller pigtrådshegn. Det er lidt uklart hvorfor. Måske fra gammel tid for at holde fårene inde og beskytte dem, og holde ubudne gæster ude. Alle steder er der aflåste porte ind til marker og beboelse. Langs vejene holdes stendigerne vedlige.

Lidt uden for Palma møder jeg en planteskole. Her er et ikke må træer, men store palmer og gamle oliventræer, der tilbydes. Og igen indhegnet med stendige og trådhegn.

Jeg skal indrømme, at jeg var lidt brugt efter turen, men der var også mellem 25 og 30℃. Karen gik sine godt 10 km i to etaper. På den sidste var hun så uheldig at snuble. Det gik ud over højre kind, håndled, knæ og fod, men vist uden brud. For en uge siden gled jeg på badeværelset, og slog det ene knæ, så nu har vi begge været i "gulvet".

Specielle Nyheder
Debatindlæg
Arkiv
bottom of page