top of page

Dannebrog i medvind

Det hænder, at jeg har et eller andet, jeg er utilfreds med, og gerne vil have rettet op på. Det lykkes tit. Hvis det er noget politisk, henvender jeg mig lokalt til Knud Mathiesen i Borum. Så ved jeg, der sker noget.

Således har jeg været fortørnet over, at Sabro Lokalcenter ikke flager på mærkedage. I første omgang skrev jeg igen til Aarhus Vest og fik det svar, at jeg jo havde fået besked om, at dronningens fødselsdag havde man lige glemt, men ellers er det ikke regler for at der skal være flagning, var oplysningen fra Leder af administration og service Område Vest.

Men jeg kunne melde mig som frivillig, så kunne der blive flaget på Sabro Lokalcenter, hvis jeg ville, stå for flagningen. En lidt arrogant tilbagemelding.

Nu har jeg via Knud Mathiesen fået oplyst, at der foreligger et regelsæt, der siger, at alle lokalcentre skal flage på alle mærkedage. Det oplyser rådmand Jette Skive.

Se det vidste den ansvarlige embedsmand åbenbart ikke!!

Når får Sabro Lokalcenter en henvendelse fra rådmand Jette Skive om at flagreglerne skal følges og ikke klares af frivillige.

Jo, det nytter nogle gange.

Specielle Nyheder
Debatindlæg
Arkiv
bottom of page